Community name:   

Farnosť Staré Hory

Community type: Roman-Catholic
Address: 169
97602 Staré Hory, Slovakia
  Map24
Homepage: http://sthory.cssr.sk/....
E-mail: redemsh@stonline.sk
Telefon: 048/ 419 9204
Note: Poriadok bohoslužieb v letnom období
Pondelok - Piatok: 7:15; 18:00 hod.
Sobota: 9:00; 18:00 hod.
Nedeľa: 7:00; 10:00 hod.
Pobožnosť: 14:00 hod.
Prvá sobota v mesiaci:

7:15 hod.

8:15 hod. a 18:00 hod.
Prikázaný sviatok v pracovný deň a Prvý piatok v mesiaci: 7:15 hod.
18:00 hod.Poriadok bohoslužieb v zimnom období
Pondelok - Piatok: 17:OO hod.
Sobota: 9:00; 17:00 hod.
Nedeľa: 7:00; 10:00 hod.
Pobožnosť: 14:00 hod.
Prvá sobota v mesiaci: 7:15;8:15; 17:00 hod.
Prikázaný sviatok v pracovný deň a Prvý piatok v mesiaci: 7:15 hod.
17:00 hod.
 
Current messages (1)
 1.  Karol Nagy 03. Jun. '05 
  Fatimská sobota
Program Fatimskej soboty 4. júna

8:15 - sv. omša v bazilike, ktorú celebruje farár farnosti zabezpečujúci duchovný program.

9:30 - 10:00 - mariánska akadémia – mládežnický spevokol

10:00 - sv. ruženec – predmodlievajú sa mladí z farnosti

10:30 - slávnostná sv. omša s otcom biskupom
   
 
 
List of meetings for community Farnosť Staré Hory
 1.  svätá omša  Slovak  Sunday at 7:00
 2.  svätá omša  Slovak  Sunday at 10:00
 3.  svätá omša  Slovak  First week of the month on Saturday, at 7:15
 4.  svätá omša  Slovak  First week of the month on Saturday, at 8:15
 5.  svätá omša  Slovak  First week of the month on Saturday, at 10:30
 6.  svätá omša  Slovak  Monday to Saturday of June to September, at 18:00
 7.  svätá omša  Slovak  Second week of the month on Saturday, at 9:00
 8.  svätá omša  Slovak  Second week of the month on Saturday, at 9:00
 9.  svätá omša  Slovak  Third week of the month on Saturday, at 9:00
 10.  svätá omša  Slovak  Fourth week of the month on Saturday, at 9:00
 11.  svätá omša  Slovak  Fifth week of the month on Saturday, at 9:00
 12.  svätá omša  Slovak  Monday to Friday of June to September, at 7:15
Report an error
   
   Back       Calendar   
   Weekly calendar   
   Add to "My communities"