Community name:   

Kaplnka v Domove dôchodcov

Community type: Evangelic
Manager: Farár Evanjelickej cirkvi, a. v. v Banskej Bystrici
Address: Jilemnického 48  (Fončorda)
974 01 Banská Bystrica, Slovakia
  Map24
E-mail: vseoinfo@yahoo.de
Telefon: 0910/ 101 179
Note: v nedeľu 5. júna a potom každú druhú nedeľu, ak nebude oznámené a tu upravené inak: 13:00
 
   
 
 
   Back       Calendar       Add to "My communities"